Needless Vernier

Do You, Uh, Shayne?

Grönt över lag

Nu som jag tittar ut på den gård som vi har så ser jag att det är vår på gång men det som är tråkigt med vår gård är att den är mindre grön än vår väns gård som är inne i ett tät bebyggt område och detta för att det är så gräsfattigt gård vi har. Det som jag insåg nu när vi satt och åt på kvällen var att vi behövde göra något åt detta och det genom att ta egna beslut och det jag gjorde var att ta hem ett lass med jord eftersom det var djupa gropar i vår gräsmatta samt att vi behövde fulla upp så att allt blev jämnt. Det var efter det som jag åkte in och köpte gräs på rulle som man bara kunde rulla ut och det var ett stort antal men efter att ha fått en fin gräsmatta som snart hade fäst sig i den nya jorden så kunde vi detta år äta ute på gräsmattan när vi grillade och då inte som förra året i en lervälling.